Νέα βιομηχανίας

Πλήρως αυτόματη ευφυής απόδοση γραφικού σήματος!

2021-03-23
Μελλοντικό εργοστάσιο, θα υπάρχει πιο έξυπνος εξοπλισμός αυτοματισμού για αντικατάσταση τεχνητών. Η Κίνα αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού πρέπει να καλυφθεί από έξυπνες συσκευές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εικόνα πάνω από το βίντεο, συνήθως χρειαζόμαστε επτά ή οκτώ άτομα για την επισήμανση του έργου. Τέλεια αντί για μηχανή. Εξοικονομεί το ανθρώπινο δυναμικό, μειώνει το κόστος παραγωγής.